ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
21
44
2
อบ.3
32
23
55
2
รวม อบ.
55
44
99
4
ป.1
30
22
52
2
ป.2
24
20
44
2
ป.3
27
30
57
2
ป.4
35
27
62
2
ป.5
29
18
47
1
ป.6
33
19
52
2
รวมประถม
178
136
314
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
233
180
413
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...