ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
38
28
66
2
อบ.3
31
30
61
2
รวม อบ.
69
58
127
4
ป.1
40
32
72
2
ป.2
30
29
59
2
ป.3
35
28
63
2
ป.4
33
17
50
2
ป.5
22
32
54
2
ป.6
32
27
59
2
รวมประถม
192
165
357
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
261
223
484
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...