ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นกระบก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
23
14
37
3
ป.1
6
5
11
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
41
49
90
6
ม.1
3
4
7
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
21
20
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
83
168
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...