ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
55
49
104
4
ม.2
57
52
109
4
ม.3
68
68
136
4
รวมมัธยมต้น
180
169
349
12
ม.4
83
98
181
6
ม.5
60
91
151
6
ม.6
56
70
126
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
199
259
458
18
รวมทั้งหมด
379
428
807
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...