ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
21
50
1
ม.2
20
14
34
1
ม.3
18
12
30
1
รวมมัธยมต้น
67
47
114
3
ม.4
11
15
26
1
ม.5
15
8
23
1
ม.6
8
7
15
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
34
30
64
3
รวมทั้งหมด
101
77
178
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...