ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
15
36
1
ม.2
20
13
33
1
ม.3
24
21
45
1
รวมมัธยมต้น
65
49
114
3
ม.4
22
11
33
1
ม.5
8
8
16
1
ม.6
6
12
18
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
36
31
67
3
รวมทั้งหมด
101
80
181
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...