ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
24
48
1
อบ.3
21
20
41
1
รวม อบ.
45
44
89
2
ป.1
20
22
42
2
ป.2
14
23
37
1
ป.3
17
21
38
1
ป.4
19
16
35
1
ป.5
18
18
36
1
ป.6
18
13
31
1
รวมประถม
106
113
219
7
ม.1
26
16
42
1
ม.2
24
16
40
2
ม.3
17
12
29
1
รวมมัธยมต้น
67
44
111
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
218
201
419
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...