ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
20
44
2
อบ.3
19
21
40
1
รวม อบ.
43
41
84
3
ป.1
14
20
34
1
ป.2
13
17
30
1
ป.3
17
15
32
1
ป.4
18
20
38
1
ป.5
19
14
33
1
ป.6
18
14
32
1
รวมประถม
99
100
199
6
ม.1
29
16
45
1
ม.2
19
12
31
1
ม.3
16
11
27
1
รวมมัธยมต้น
64
39
103
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
206
180
386
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...