ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
15
6
21
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
8
1
9
1
รวมประถม
26
14
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
20
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...