ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
11
7
18
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
39
29
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
36
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...