ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจุกเฌอ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
16
24
1
อบ.3
17
7
24
1
รวม อบ.
25
23
48
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
15
16
31
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
10
16
26
1
รวมประถม
70
70
140
6
ม.1
12
10
22
1
ม.2
18
6
24
1
ม.3
17
7
24
1
รวมมัธยมต้น
47
23
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
116
258
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...