ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
14
33
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
30
29
59
2
ป.1
13
5
18
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
20
12
32
1
ป.4
16
8
24
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
8
13
21
1
รวมประถม
80
54
134
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
83
193
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...