ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
2
10
12
1
รวม อบ.
7
21
28
2
ป.1
8
15
23
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
48
43
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
64
119
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...