ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางปรง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
13
15
28
1
รวม อบ.
28
24
52
2
ป.1
18
11
29
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
13
17
30
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
7
18
25
1
ป.6
14
4
18
1
รวมประถม
67
68
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
92
187
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...