ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางปรง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
11
31
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
34
21
55
2
ป.1
15
16
31
1
ป.2
17
9
26
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
11
17
28
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
7
18
25
1
รวมประถม
66
75
141
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
96
196
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...