ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชนะสงสาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
12
34
1
อบ.3
14
19
33
2
รวม อบ.
36
31
67
3
ป.1
21
20
41
2
ป.2
20
15
35
2
ป.3
28
28
56
2
ป.4
28
31
59
2
ป.5
21
20
41
2
ป.6
36
22
58
2
รวมประถม
154
136
290
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
190
167
357
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...