ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
4
24
1
อบ.3
14
15
29
1
รวม อบ.
34
19
53
2
ป.1
7
13
20
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
23
18
41
1
ป.4
14
16
30
1
ป.5
15
15
30
1
ป.6
17
13
30
1
รวมประถม
89
85
174
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
104
227
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...