ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
22
35
2
อบ.3
16
15
31
1
รวม อบ.
29
37
66
3
ป.1
8
10
18
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
19
8
27
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
69
53
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
90
188
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...