ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
19
35
2
อบ.3
15
21
36
2
รวม อบ.
31
40
71
4
ป.1
26
17
43
2
ป.2
19
25
44
2
ป.3
24
29
53
2
ป.4
31
23
54
2
ป.5
22
21
43
1
ป.6
34
31
65
2
รวมประถม
156
146
302
11
ม.1
25
27
52
2
ม.2
16
28
44
2
ม.3
17
21
38
2
รวมมัธยมต้น
58
76
134
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
245
262
507
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...