ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไชยธารา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
53
37
90
6
ม.1
13
9
22
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
9
10
19
1
รวมมัธยมต้น
27
26
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
79
177
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...