ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
12
18
1
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
21
20
41
2
ป.1
14
4
18
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
59
50
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
70
150
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...