ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
31
57
2
อบ.3
20
27
47
2
รวม อบ.
46
58
104
4
ป.1
30
32
62
2
ป.2
22
16
38
2
ป.3
27
31
58
2
ป.4
28
28
56
2
ป.5
28
28
56
2
ป.6
27
33
60
2
รวมประถม
162
168
330
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
208
226
434
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...