ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบึงเทพยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
39
33
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
45
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...