ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากคลองบางขนาก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
18
8
26
1
รวมประถม
64
44
108
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
13
0
13
1
ม.3
9
12
21
1
รวมมัธยมต้น
27
19
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
76
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...