ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกตุสโมสร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
19
40
2
อบ.3
19
21
40
2
รวม อบ.
40
40
80
4
ป.1
28
14
42
2
ป.2
16
26
42
2
ป.3
22
19
41
1
ป.4
16
19
35
1
ป.5
17
17
34
1
ป.6
17
17
34
1
รวมประถม
116
112
228
8
ม.1
11
12
23
1
ม.2
16
9
25
1
ม.3
15
15
30
1
รวมมัธยมต้น
42
36
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
198
188
386
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...