ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกตุสโมสร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
19
41
2
อบ.3
23
15
38
2
รวม อบ.
45
34
79
4
ป.1
20
28
48
2
ป.2
22
20
42
2
ป.3
18
20
38
1
ป.4
18
17
35
1
ป.5
18
19
37
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
110
117
227
8
ม.1
15
11
26
1
ม.2
14
16
30
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
38
32
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
193
183
376
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...