ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตะพังคลี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
1
4
5
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
34
29
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
34
77
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...