ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
21
20
41
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
11
3
14
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
19
23
42
1
ป.6
6
15
21
1
รวมประถม
65
74
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
94
180
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...