ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
14
11
25
3
ป.1
13
5
18
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
10
17
27
1
รวมประถม
60
57
117
6
ม.1
4
8
12
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
18
17
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
85
177
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...