ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
22
9
31
3
ป.1
8
8
16
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
53
56
109
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
11
1
12
1
รวมมัธยมต้น
28
10
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
75
178
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...