ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าคู้ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
16
6
22
1
ป.2
8
14
22
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
15
12
27
1
รวมประถม
68
60
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
79
161
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...