ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
6
10
16
3
ป.1
2
2
4
1
ป.2
0
3
3
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
7
1
8
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
24
15
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
25
55
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...