ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
9
13
22
1
รวม อบ.
19
22
41
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
68
47
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
69
156
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...