ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
16
6
22
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
70
48
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
62
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...