ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
8
23
1
อบ.3
15
15
30
1
รวม อบ.
30
23
53
2
ป.1
10
14
24
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
6
13
19
1
รวมประถม
54
61
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
84
168
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...