ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ดำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
27
20
47
2
ป.2
22
23
45
2
ป.3
17
10
27
1
ป.4
15
18
33
1
ป.5
28
22
50
2
ป.6
22
23
45
2
รวมประถม
131
116
247
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
126
268
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...