ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ดำ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
23
23
46
2
ป.2
14
13
27
1
ป.3
16
19
35
2
ป.4
31
24
55
2
ป.5
23
24
47
2
ป.6
20
19
39
2
รวมประถม
127
122
249
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
143
135
278
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...