ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบึงทองหลาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
12
7
19
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
5
1
6
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
25
22
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
29
66
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...