ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
5
12
17
1
ป.2
20
2
22
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
56
37
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
49
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...