ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
1
8
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
16
10
26
3
ป.1
10
6
16
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
1
8
9
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
40
33
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
43
99
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...