ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางแสม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
34
20
54
2
อบ.3
24
32
56
2
รวม อบ.
58
52
110
4
ป.1
30
20
50
2
ป.2
27
28
55
2
ป.3
25
31
56
2
ป.4
34
20
54
2
ป.5
22
25
47
2
ป.6
24
30
54
2
รวมประถม
162
154
316
12
ม.1
17
21
38
1
ม.2
21
20
41
1
ม.3
28
15
43
1
รวมมัธยมต้น
66
56
122
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
286
262
548
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...