ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
18
45
2
อบ.3
26
25
51
2
รวม อบ.
53
43
96
4
ป.1
25
18
43
2
ป.2
23
13
36
2
ป.3
15
19
34
2
ป.4
20
26
46
2
ป.5
17
22
39
2
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
108
110
218
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
161
153
314
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...