ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางสมัคร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
7
26
2
อบ.3
20
21
41
2
รวม อบ.
39
28
67
4
ป.1
22
20
42
2
ป.2
26
23
49
2
ป.3
21
18
39
2
ป.4
23
24
47
2
ป.5
26
26
52
2
ป.6
21
19
40
2
รวมประถม
139
130
269
12
ม.1
31
17
48
2
ม.2
30
14
44
2
ม.3
23
28
51
2
รวมมัธยมต้น
84
59
143
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
262
217
479
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...