ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพิมพาวาส ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
16
36
1
อบ.3
15
14
29
1
รวม อบ.
35
30
65
2
ป.1
25
24
49
2
ป.2
29
16
45
1
ป.3
17
19
36
1
ป.4
13
23
36
1
ป.5
16
14
30
1
ป.6
20
16
36
1
รวมประถม
120
112
232
7
ม.1
9
17
26
1
ม.2
21
15
36
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
41
43
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
196
185
381
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...