ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
26
19
45
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
14
15
29
1
ป.4
15
15
30
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
69
60
129
6
ม.1
21
9
30
1
ม.2
1
0
1
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
32
18
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
97
224
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...