ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
15
21
36
2
อบ.3
27
14
41
2
รวม อบ.
48
38
86
5
ป.1
24
27
51
2
ป.2
27
15
42
2
ป.3
25
20
45
2
ป.4
16
15
31
1
ป.5
15
17
32
1
ป.6
17
24
41
1
รวมประถม
124
118
242
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
156
328
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...