ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุขาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
15
21
36
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
15
4
19
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
57
45
102
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
25
19
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
85
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...