ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุขาราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
14
21
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
17
24
41
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
15
4
19
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
15
5
20
1
รวมประถม
54
41
95
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
13
8
21
1
ม.3
12
4
16
1
รวมมัธยมต้น
29
18
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
83
183
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...