ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาดิน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
16
36
1
อบ.3
21
21
42
1
รวม อบ.
41
37
78
2
ป.1
20
16
36
1
ป.2
26
11
37
1
ป.3
16
14
30
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
17
11
28
1
ป.6
16
21
37
1
รวมประถม
108
85
193
6
ม.1
20
7
27
1
ม.2
16
11
27
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
43
26
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
192
148
340
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...