ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอินทาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
47
34
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
51
114
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...