ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอินทาราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
17
14
31
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
40
32
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
46
103
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...