ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแสนภูดาษ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
20
15
35
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
60
45
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
60
140
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...