ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
5
20
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
25
12
37
2
ป.1
14
8
22
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
38
36
74
6
ม.1
12
7
19
1
ม.2
15
11
26
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
37
29
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
77
177
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...