ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
17
18
35
1
รวม อบ.
29
30
59
2
ป.1
14
16
30
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
6
17
23
1
ป.4
19
14
33
1
ป.5
18
9
27
1
ป.6
15
9
24
1
รวมประถม
82
79
161
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
109
220
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...