ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
7
21
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
26
20
46
2
ป.1
16
17
33
1
ป.2
14
14
28
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
6
17
23
1
ป.5
18
14
32
1
ป.6
18
9
27
1
รวมประถม
80
84
164
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
104
210
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...