ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
5
2
7
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
22
12
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
14
41
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...