ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเทพราช ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
22
12
34
2
ป.1
18
5
23
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
58
34
92
6
ม.1
12
12
24
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
13
11
24
1
รวมมัธยมต้น
36
30
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
76
192
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...