ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
2
8
10
1
รวม อบ.
3
13
16
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
18
5
23
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
3
8
11
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
52
39
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
52
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...