ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
20
18
38
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
16
10
26
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
17
4
21
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
18
8
26
1
รวมประถม
86
44
130
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
62
168
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...